Sonm (SNM)

Sonm надає хмарні послуги на основі розподіленого обладнання на рівні клієнта, включаючи ПК, обладнання для майнінгу та сервери. Користувачі можуть або здавати ваше обладнання в оренду, або використовувати чиїсь обчислювальні потужності для своїх потреб. Токен SNM є внутрішньою валютою на ринку обчислювальної потужності Sony. За допомогою SNM користувачі можуть отримати доступ до ресурсів, наданих Sonm.

Основна ідея туманних обчислень полягає у використанні децентралізованої мережі, утвореної з розрізнених окремих обчислювальних пристроїв, на відміну від єдиної структури центру обробки даних.